ரோமர் 14:13

ரோமர் 14:13
இப்படியிருக்க, நாம் இனிமேல் ஒருவரையொருவர் குற்றவாளிகளென்று தீர்க்காதிருப்போமாக. ஒருவனும் தன் சகோதரனுக்கு முன்பாகத் தடுக்கலையும் இடறலையும் போடலாகாதென்றே தீர்மானித்துக்கொள்ளுங்கள்.


ரோமர் 14:13 ஆங்கிலத்தில்

ippatiyirukka, Naam Inimael Oruvaraiyoruvar Kuttavaalikalentu Theerkkaathiruppomaaka. Oruvanum Than Sakotharanukku Munpaakath Thadukkalaiyum Idaralaiyum Podalaakaathente Theermaaniththukkollungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 14