ரோமர் 8:33

ரோமர் 8:33
தேவன் தெரிந்துகொண்டவர்கள்மேல் குற்றஞ்சாட்டுகிறவன் யார்? தேவனே அவர்களை நீதிமான்களாக்குகிறவர்.


ரோமர் 8:33 ஆங்கிலத்தில்

thaevan Therinthukonndavarkalmael Kuttanjaattukiravan Yaar? Thaevanae Avarkalai Neethimaankalaakkukiravar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 8