ஏசாயா 45:6

ஏசாயா 45:6
என்னைத்தவிர ஒருவரும் இல்லையென்று சூரியன் உதிக்கிற திசையிலும், அது அஸ்தமிக்கிற திசையிலும் அறியப்படும்படிக்கு நீ என்னை அறியாதிருந்தும், நான் உனக்கு இடைக்கட்டு கட்டினேன்; நானே கர்த்தர், வேறொருவர் இல்லை.


ஏசாயா 45:6 ஆங்கிலத்தில்

ennaiththavira Oruvarum Illaiyentu Sooriyan Uthikkira Thisaiyilum, Athu Asthamikkira Thisaiyilum Ariyappadumpatikku Nee Ennai Ariyaathirunthum, Naan Unakku Itaikkattu Kattinaen; Naanae Karththar, Vaeroruvar Illai.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 45