மல்கியா 1:11

மல்கியா 1:11
சூரியன் உதிக்கிற திசைதொடங்கி, அது அஸ்தமிக்கிற திசைவரைக்கும், என் நாமம் ஜாதிகளுக்குள்ளே மகத்துவமாயிருக்கும்; எல்லா இடங்களிலும் என் நாமத்துக்குத் தூபமும் சுத்தமான காணிக்கையும் செலுத்தப்படும்; என் நாமம் ஜாதிகளுக்குள்ளே மகத்துவமாயிருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.


மல்கியா 1:11 ஆங்கிலத்தில்

sooriyan Uthikkira Thisaithodangi, Athu Asthamikkira Thisaivaraikkum, En Naamam Jaathikalukkullae Makaththuvamaayirukkum; Ellaa Idangalilum En Naamaththukkuth Thoopamum Suththamaana Kaannikkaiyum Seluththappadum; En Naamam Jaathikalukkullae Makaththuvamaayirukkum Entu Senaikalin Karththar Sollukiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மல்கியா 1