ஏசாயா 45:7

ஏசாயா 45:7
ஒளியைப் படைத்து, இருளையும் உண்டாக்கினேன், சமாதானத்தைப் படைத்து தீங்கையும் உண்டாக்குகிறவர் நானே; கர்த்தராகிய நானே இவைகளையெல்லாம் செய்கிறவர்.


ஏசாயா 45:7 ஆங்கிலத்தில்

oliyaip Pataiththu, Irulaiyum Unndaakkinaen, Samaathaanaththaip Pataiththu Theengaiyum Unndaakkukiravar Naanae; Karththaraakiya Naanae Ivaikalaiyellaam Seykiravar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 45