சங்கீதம் 118:6

சங்கீதம் 118:6
கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், நான் பயப்படேன்; மனுஷன் எனக்கு என்னசெய்வான்?


சங்கீதம் 118:6 ஆங்கிலத்தில்

karththar En Patchaththil Irukkiraar, Naan Payappataen; Manushan Enakku Ennaseyvaan?


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 118