சங்கீதம் 27:1

சங்கீதம் 27:1
கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் என் இரட்சிப்புமானவர், யாருக்குப் பயப்படுவேன். கர்த்தர் என் ஜீவனின் பெலனானவர். யாருக்கு அஞ்சுவேன்?


சங்கீதம் 27:1 ஆங்கிலத்தில்

karththar En Velichchamum En Iratchippumaanavar, Yaarukkup Payappaduvaen. Karththar En Jeevanin Pelanaanavar. Yaarukku Anjuvaen?


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 27