ரோமர் 8:31

ரோமர் 8:31
இவைகளைக்குறித்து நாம் என்னசொல்லுவோம்? தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலிருந்தால் நமக்கு விரோதமாயிருப்பவன் யார்?


ரோமர் 8:31 ஆங்கிலத்தில்

ivaikalaikkuriththu Naam Ennasolluvom? Thaevan Nammutaiya Patchaththilirunthaal Namakku Virothamaayiruppavan Yaar?


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 8