2 நாளாகமம் 32:4

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » 2 நாளாகமம் » 2 நாளாகமம் 32 » 2 Chronicles 32:4 in Tamil

2 நாளாகமம் 32:4
அசீரியா ராஜாக்கள் வந்து, அதிக தண்ணீரைக் கண்டுபிடிப்பானேன் என்று சொல்லி, அநேகம் ஜனங்கள் கூடி, எல்லா ஊற்றுகளையும் நாட்டின் நடுவில் பாயும் ஓடையையும் தூர்த்துப்போட்டார்கள்.


2 நாளாகமம் 32:4 ஆங்கிலத்தில்


Tags அசீரியா ராஜாக்கள் வந்து அதிக தண்ணீரைக் கண்டுபிடிப்பானேன் என்று சொல்லி அநேகம் ஜனங்கள் கூடி எல்லா ஊற்றுகளையும் நாட்டின் நடுவில் பாயும் ஓடையையும் தூர்த்துப்போட்டார்கள்
2 நாளாகமம் 32:4 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32