யாத்திராகமம் 19:5

யாத்திராகமம் 19:5
இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு, என் உடன்படிக்கையைக் கைக்கொள்வீர்களானால், சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்குச் சொந்த சம்பத்தாயிருப்பீர்கள்; பூமியெல்லாம் என்னுடையது.


யாத்திராகமம் 19:5 ஆங்கிலத்தில்

ippoluthu Neengal En Vaakkai Ullapati Kaettu, En Udanpatikkaiyaik Kaikkolveerkalaanaal, Sakala Janangalilum Neengalae Enakkuch Sontha Sampaththaayiruppeerkal; Poomiyellaam Ennutaiyathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : யாத்திராகமம் 19