எபிரெயர் 13:2

எபிரெயர் 13:2
அந்நியரை உபசரிக்க மறவாதிருங்கள்; அதினாலே சிலர் அறியாமல் தேவதூதரையும் உபசரித்ததுண்டு.


எபிரெயர் 13:2 ஆங்கிலத்தில்

anniyarai Upasarikka Maravaathirungal; Athinaalae Silar Ariyaamal Thaevathootharaiyum Upasariththathunndu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13