எபிரெயர் 13:22

எபிரெயர் 13:22
சகோதரரே, நான் சுருக்கமாய் உங்களுக்கு எழுதின இந்தப் புத்திமதியான வார்த்தைகளை நீங்கள் பொறுமையாய் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்.


எபிரெயர் 13:22 ஆங்கிலத்தில்

sakothararae, Naan Surukkamaay Ungalukku Eluthina Inthap Puththimathiyaana Vaarththaikalai Neengal Porumaiyaay Aettukkollumpati Vaenntikkollukiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13