எபிரெயர் 13:21

எபிரெயர் 13:21
இயேசு கிறிஸ்துவைக் கொண்டு தமக்குமுன்பாகப் பிரியமானதை உங்களில் நடப்பித்து, உங்களில் தம்முடைய சித்தத்தின்படிசெய்ய உங்களைச் சகலவித நற்கிரியையிலும் சீர்பொருந்தினவர்களாக்குவாராக; அவருக்கு என்றென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக.


எபிரெயர் 13:21 ஆங்கிலத்தில்

Yesu Kiristhuvaik Konndu Thamakkumunpaakap Piriyamaanathai Ungalil Nadappiththu, Ungalil Thammutaiya Siththaththinpatiseyya Ungalaich Sakalavitha Narkiriyaiyilum Seerporunthinavarkalaakkuvaaraaka; Avarukku Ententaikkum Makimai Unndaavathaaka.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13