எபிரெயர் 13:16

எபிரெயர் 13:16
அன்றியும் நன்மைசெய்யவும், தானதர்மம்பண்ணவும் மறவாதிருங்கள்; இப்படிப்பட்ட பலிகளின்மேல் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார்.


எபிரெயர் 13:16 ஆங்கிலத்தில்

antiyum Nanmaiseyyavum, Thaanatharmampannnavum Maravaathirungal; Ippatippatta Palikalinmael Thaevan Piriyamaayirukkiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13