எபிரெயர் 13:5

எபிரெயர் 13:5
நீங்கள் பண ஆசையில்லாதவர்களாய் நடந்து, உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள்; நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே.


எபிரெயர் 13:5 ஆங்கிலத்தில்

neengal Pana Aasaiyillaathavarkalaay Nadanthu, Ungalukku Irukkiravaikal Pothumentu Ennnungal; Naan Unnaivittu Vilakuvathumillai, Unnaik Kaividuvathumillai Entu Avar Solliyirukkiraarae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13