எபிரெயர் 13:17

எபிரெயர் 13:17
உங்களை நடத்துகிறவர்கள், உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக உத்தரவாதம்பண்ணுகிறவர்களாய் விழித்திருக்கிறவர்களானபடியால், அவர்கள் துக்கத்தோடே அல்ல, சந்தோஷத்தோடே அதைச்செய்யும்படி, அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள்; அவர்கள் துக்கத்தோடே அப்படிச் செய்தால் அது உங்களுக்குப் பிரயோஜனமாயிருக்கமாட்டாதே.


எபிரெயர் 13:17 ஆங்கிலத்தில்

ungalai Nadaththukiravarkal, Ungal Aaththumaakkalukkaaka Uththaravaathampannnukiravarkalaay Viliththirukkiravarkalaanapatiyaal, Avarkal Thukkaththotae Alla, Santhoshaththotae Athaichcheyyumpati, Avarkalukkuk Geelppatinthu Adangungal; Avarkal Thukkaththotae Appatich Seythaal Athu Ungalukkup Pirayojanamaayirukkamaattathae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13