எபிரெயர் 13:14

எபிரெயர் 13:14
நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை; வரப்போகிறதையே நாடித் தேடுகிறோம்.


எபிரெயர் 13:14 ஆங்கிலத்தில்

nilaiyaana Nakaram Namakku Ingae Illai; Varappokirathaiyae Naatith Thaedukirom.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13