எபிரெயர் 9:12

எபிரெயர் 9:12
வெள்ளாட்டுக்கடா, இளங்காளை இவைகளுடைய இரத்தத்தினாலே அல்ல, தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலும் ஒரேதரம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசித்து, நித்திய மீட்பை உண்டுபண்ணினார்.


எபிரெயர் 9:12 ஆங்கிலத்தில்

vellaattukkadaa, Ilangaalai Ivaikalutaiya Iraththaththinaalae Alla, Thammutaiya Sontha Iraththaththinaalum Oraetharam Makaa Parisuththa Sthalaththilae Piravaesiththu, Niththiya Meetpai Unndupannnninaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 9