ஏசாயா 42:16

ஏசாயா 42:16
குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி, அவர்களுக்குத் தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்துக்கொண்டுவந்து, அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும், கோணலைச் செவ்வையுமாக்குவேன்; இந்தக் காரியங்களை நான் அவர்களுக்குச் செய்து, அவர்களைக் கைவிடாதிப்பேன்.


ஏசாயா 42:16 ஆங்கிலத்தில்

kurudarai Avarkal Ariyaatha Valiyilae Nadaththi, Avarkalukkuth Theriyaatha Paathaikalil Avarkalai Alaiththukkonnduvanthu, Avarkalukku Munpaaka Irulai Velichchamum, Konalaich Sevvaiyumaakkuvaen; Inthak Kaariyangalai Naan Avarkalukkuch Seythu, Avarkalaik Kaividaathippaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 42