ஏசாயா 46:1

ஏசாயா 46:1
பேல் பணியும், நேபோ குனியும், அவைகளின் விக்கிரகங்கள் காட்டுமிருகங்களுக்கும் நாட்டுமிருகங்களுக்கும் சுமையாகும்; நீங்கள் சுமந்த சுமைகள் இளைத்துப்போன மிருகங்களுக்குப் பாரமாயிருக்கும்.


ஏசாயா 46:1 ஆங்கிலத்தில்

pael Panniyum, Naepo Kuniyum, Avaikalin Vikkirakangal Kaattumirukangalukkum Naattumirukangalukkum Sumaiyaakum; Neengal Sumantha Sumaikal Ilaiththuppona Mirukangalukkup Paaramaayirukkum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 46