ரோமர் 8:35

ரோமர் 8:35
உமதுநிமித்தம் எந்நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம், அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப்போல எண்ணப்படுகிறோம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நேரிட்டாலும்,


ரோமர் 8:35 ஆங்கிலத்தில்

umathunimiththam Ennaeramum Kollappadukirom, Atikkappadum Aadukalaippola Ennnappadukirom Entu Eluthiyirukkirapati Naerittalum,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 8