தானியேல் 10:8

தானியேல் 10:8
நான் தனித்துவிடப்பட்டு அந்தப் பெரிய தரிசனத்தைக் கண்டேன்; என் பெலனெல்லாம் போயிற்று; என் உருவம் மாறி வாடிப்போயிற்று; திடனற்றுப்போனேன்.


தானியேல் 10:8 ஆங்கிலத்தில்

naan Thaniththuvidappattu Anthap Periya Tharisanaththaik Kanntaen; En Pelanellaam Poyittu; En Uruvam Maari Vaatippoyittu; Thidanattupponaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : தானியேல் 10