ஆதியாகமம் 50:25

ஆதியாகமம் 50:25
தேவன் உங்களைச் சந்திக்கும்போது, என் எலும்புகளை இவ்விடத்திலிருந்து கொண்டுபோவீர்களாக என்றும் சொல்லி; யோசேப்பு இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் ஆணையிடுவித்துக்கொண்டான்.


ஆதியாகமம் 50:25 ஆங்கிலத்தில்

thaevan Ungalaich Santhikkumpothu, En Elumpukalai Ivvidaththilirunthu Konndupoveerkalaaka Entum Solli; Yoseppu Isravael Puththiraridaththil Aannaiyiduviththukkonndaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஆதியாகமம் 50