ஏசாயா 36:18

ஏசாயா 36:18
கர்த்தர் நம்மைத் தப்புவிப்பாரென்று உங்களைப் போதனைசெய்ய எசேக்கியாவுக்குச் செவிகொடாதிருங்கள்; ஜாதிகளுடைய தேவர்களில் யாராவது தங்கள் தேசத்தை அசீரியா ராஜாவின் கைக்கு தப்புவித்ததுண்டோ?


ஏசாயா 36:18 ஆங்கிலத்தில்

karththar Nammaith Thappuvippaarentu Ungalaip Pothanaiseyya Esekkiyaavukkuch Sevikodaathirungal; Jaathikalutaiya Thaevarkalil Yaaraavathu Thangal Thaesaththai Aseeriyaa Raajaavin Kaikku Thappuviththathunntoo?


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 36