ஏசாயா 45:12

ஏசாயா 45:12
நான் பூமியை உண்டுபண்ணி, நானே அதின்மேல் இருக்கிற மனுஷர்களைச் சிருஷ்டித்தேன்; என் கரங்கள் வானங்களை விரித்தன; அவைகளின் சர்வசேனையையும் நான் கட்டளையிட்டேன்.


ஏசாயா 45:12 ஆங்கிலத்தில்

naan Poomiyai Unndupannnni, Naanae Athinmael Irukkira Manusharkalaich Sirushtiththaen; En Karangal Vaanangalai Viriththana; Avaikalin Sarvasenaiyaiyum Naan Kattalaiyittaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 45