எரேமியா 20:10

எரேமியா 20:10
அநேகர் சொல்லும் அவதூறைக் கேட்டேன், பயஞ்சூழ்ந்திருந்தது; அறிவியுங்கள், அப்பொழுது நாங்கள் அதை அறிவிப்போம் என்கிறார்கள்; என்னோடே சமாதானமாயிருந்த அனைவரும் நான் தவறிவிழும்படிக் காத்திருந்து ஒருவேளை இணங்குவான், அப்பொழுது அவனை மேற்கொண்டு அவனில் குரோதந் தீர்த்துக்கொள்வோம் என்கிறார்கள்.


எரேமியா 20:10 ஆங்கிலத்தில்

anaekar Sollum Avathooraik Kaettaen, Payanjaூlnthirunthathu; Ariviyungal, Appoluthu Naangal Athai Arivippom Enkiraarkal; Ennotae Samaathaanamaayiruntha Anaivarum Naan Thavarivilumpatik Kaaththirunthu Oruvaelai Inanguvaan, Appoluthu Avanai Maerkonndu Avanil Kurothan Theerththukkolvom Enkiraarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எரேமியா 20