சங்கீதம் 122:1

சங்கீதம் 122:1
கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள் என்று எனக்கு அவர்கள் சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாயிருந்தேன்.


சங்கீதம் 122:1 ஆங்கிலத்தில்

karththarutaiya Aalayaththirkup Povom Vaarungal Entu Enakku Avarkal Sonnapothu Makilchchiyaayirunthaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 122