2 பேதுரு 1:16

2 பேதுரு 1:16
நாங்கள் தந்திரமான கட்டுக்கதைகளைப் பின்பற்றினவர்களாக அல்ல, அவருடைய மகத்துவத்தைக் கண்ணாரக் கண்டவர்களாகவே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் வல்லமையையும் வருகையையும் உங்களுக்கு அறிவித்தோம்.


2 பேதுரு 1:16 ஆங்கிலத்தில்

naangal Thanthiramaana Kattukkathaikalaip Pinpattinavarkalaaka Alla, Avarutaiya Makaththuvaththaik Kannnnaarak Kanndavarkalaakavae Nammutaiya Karththaraakiya Yesukiristhuvin Vallamaiyaiyum Varukaiyaiyum Ungalukku Ariviththom.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 பேதுரு 1