மத்தேயு 28:18

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » மத்தேயு » மத்தேயு 28 » Matthew 28:18 in Tamil

மத்தேயு 28:18
அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து, அவர்களை நோக்கி: வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.


மத்தேயு 28:18 ஆங்கிலத்தில்

appoluthu Yesu Sameepaththil Vanthu, Avarkalai Nnokki: Vaanaththilum Poomiyilum Sakala Athikaaramum Enakkuk Kodukkappattirukkirathu.


Tags அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது
மத்தேயு 28:18 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 28