மீகா 4:1

மீகா 4:1
ஆனாலும், கடைசி நாட்களில் கர்த்தருடைய ஆலயமாகிய பர்வதம் பர்வதங்களின் கொடுமுடியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, மலைகளுக்கு மேலாய் உயர்த்தப்பட்டிருக்கும், எல்லா ஜாதிகளும் அதினிடத்திற்கு ஓடிவருவார்கள்.


மீகா 4:1 ஆங்கிலத்தில்

aanaalum, Kataisi Naatkalil Karththarutaiya Aalayamaakiya Parvatham Parvathangalin Kodumutiyil Sthaapikkappattu, Malaikalukku Maelaay Uyarththappattirukkum, Ellaa Jaathikalum Athinidaththirku Otivaruvaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மீகா 4