ஏசாயா 49:21

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » ஏசாயா » ஏசாயா 49 » ஏசாயா 49:21

ஏசாயா 49:21
அப்பொழுது நீ: இவர்களை எனக்குப் பிறப்பித்தவர் யார்? நான் பிள்ளைகளற்றும், தனித்தும் சிறைப்பட்டும், நிலையற்றும் இருந்தேனே; இவர்களை எனக்கு வளர்த்தவர் யார்? இதோ, நான் ஒன்றியாய் விடப்பட்டிருந்தேனே; இவர்கள் எங்கேயிருந்தவர்கள்? என்று உன் இருதயத்தில் சொல்லுவாய்.


ஏசாயா 49:21 ஆங்கிலத்தில்

appoluthu Nee: Ivarkalai Enakkup Pirappiththavar Yaar? Naan Pillaikalattum, Thaniththum Siraippattum, Nilaiyattum Irunthaenae; Ivarkalai Enakku Valarththavar Yaar? Itho, Naan Ontiyaay Vidappattirunthaenae; Ivarkal Engaeyirunthavarkal? Entu Un Iruthayaththil Solluvaay.


Tags அப்பொழுது நீ இவர்களை எனக்குப் பிறப்பித்தவர் யார் நான் பிள்ளைகளற்றும் தனித்தும் சிறைப்பட்டும் நிலையற்றும் இருந்தேனே இவர்களை எனக்கு வளர்த்தவர் யார் இதோ நான் ஒன்றியாய் விடப்பட்டிருந்தேனே இவர்கள் எங்கேயிருந்தவர்கள் என்று உன் இருதயத்தில் சொல்லுவாய்
ஏசாயா 49:21 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 49