ஏசாயா 49:4

ஏசாயா 49:4
அதற்கு நான்: விருதாவாய் உழைக்கிறேன், வீணும் வியர்த்தமுமாய் என் பெலனைச் செலவழிக்கிறேன்; ஆகிலும் என் நியாயம் கர்த்தரிடத்திலும், என் பெலன் என் தேவனிடத்திலும் இருக்கிறது என்று சொன்னேன்.


ஏசாயா 49:4 ஆங்கிலத்தில்

atharku Naan: Viruthaavaay Ulaikkiraen, Veenum Viyarththamumaay En Pelanaich Selavalikkiraen; Aakilum En Niyaayam Karththaridaththilum, En Pelan En Thaevanidaththilum Irukkirathu Entu Sonnaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 49