லேவியரே ஆசாரியரே Chords

லேவியரே ஆசாரியரே
ஆனந்தமாய் நாம் கூடி வந்தோமே
இயேசுவின் பாதத்தில் பரவசமாய்
பாரத மீட்புக்காய் கிருபை பெறுவோம்
எட்டுத் திசைக்கும் இயேசு புகழ் பரவ
நித்திய சுவிசேஷம் ஏந்திச் செல்லுவோம்-2
சாத்தானின் கட்டுகளை அறுத்திடுவோம்-2
சத்திய சபை கட்டி எழுப்பிடுவோம்
—லேவியரே
விசுவாச வீரர்களாய் எழும்பிடுவோம்
வெளிப்பாடு வரங்களை உபயோகிப்போம்
பாதாளக் கட்டுகளை அறுத்திடுவோம்
பரலோக பலன்களை சேர்த்து குவிப்போம்
–லேவியரே
நம்பிக்கை நங்கூரமாய் நடந்திடுவோம்
தாழ்மையின் ரூபங்களாய் நின்றிடுவோம்
பாவத்தின் கட்டுகளை அறுத்திடுவோம்
காரிய சமர்த்தர்களாய் நின்றிடுவோம்
–லேவியரே
ஜெபத்தின் ஜெயங்களால் முன் செல்லுவோம்
தியான ஊற்றுகளில் தூது பெறுவோம்
மாமிசத்தின் கட்டுகளை அறுத்திடுவோம்
கருத்தினில் மதில்களாய் ஓங்கி நிற்போம்
–லேவியரே
பேச்சின் தூதர்களாய் பறந்திடுவோம்
நடக்கையின் நகல்களாய் விரைந்திடுவோம்
சமுதாய கட்டுகளை அறுத்திடுவோம்
நன்மையின் வாசல்களாய் விழித்திடுவோம்
—லேவியரே
இயேசுவின் காயங்களின் கனிகளே நாம்
களிகூர்ந்து மகிழ்ந்து ஆடிப்பாடுவோம்
அப்போஸ்தல ஊழியத்தில் ஆர்ப்பரிப்போம்
ஆசீர்வாத மழைக்கு மேகங்களாவோம்
—லேவியரே
FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்

லேவியரே ஆசாரியரே Keyboard

லேவியரே ஆசாரியரே
Laeviyarae Aasaariyarae
ஆனந்தமாய் நாம் கூடி வந்தோமே
Aananthamaay Naam Kooti Vanthomae
இயேசுவின் பாதத்தில் பரவசமாய்
Yesuvin Paathaththil Paravasamaay
பாரத மீட்புக்காய் கிருபை பெறுவோம்
Paaratha Meetpukkaay Kirupai Peruvom
எட்டுத் திசைக்கும் இயேசு புகழ் பரவ
Ettuth Thisaikkum Yesu Pukal Parava
நித்திய சுவிசேஷம் ஏந்திச் செல்லுவோம்-2
Niththiya Suvisesham Aenthich Selluvom-2
சாத்தானின் கட்டுகளை அறுத்திடுவோம்-2
Saaththaanin Kattukalai Aruththiduvom-2
சத்திய சபை கட்டி எழுப்பிடுவோம்
Saththiya Sapai Katti Eluppiduvom
---லேவியரே
---laeviyarae

விசுவாச வீரர்களாய் எழும்பிடுவோம்
Visuvaasa Veerarkalaay Elumpiduvom
வெளிப்பாடு வரங்களை உபயோகிப்போம்
Velippaadu Varangalai Upayokippom
பாதாளக் கட்டுகளை அறுத்திடுவோம்
Paathaalak Kattukalai Aruththiduvom
பரலோக பலன்களை சேர்த்து குவிப்போம்
Paraloka Palankalai Serththu Kuvippom
--லேவியரே
--laeviyarae

நம்பிக்கை நங்கூரமாய் நடந்திடுவோம்
Nampikkai Nangaூramaay Nadanthiduvom
தாழ்மையின் ரூபங்களாய் நின்றிடுவோம்
Thaalmaiyin Roopangalaay Nintiduvom
பாவத்தின் கட்டுகளை அறுத்திடுவோம்
Paavaththin Kattukalai Aruththiduvom
காரிய சமர்த்தர்களாய் நின்றிடுவோம்
Kaariya Samarththarkalaay Nintiduvom
--லேவியரே
--laeviyarae

ஜெபத்தின் ஜெயங்களால் முன் செல்லுவோம்
Jepaththin Jeyangalaal Mun Selluvom
தியான ஊற்றுகளில் தூது பெறுவோம்
Thiyaana Oottukalil Thoothu Peruvom
மாமிசத்தின் கட்டுகளை அறுத்திடுவோம்
Maamisaththin Kattukalai Aruththiduvom
கருத்தினில் மதில்களாய் ஓங்கி நிற்போம்
Karuththinil Mathilkalaay Ongi Nirpom
--லேவியரே
--laeviyarae

பேச்சின் தூதர்களாய் பறந்திடுவோம்
Paechchin Thootharkalaay Paranthiduvom
நடக்கையின் நகல்களாய் விரைந்திடுவோம்
Nadakkaiyin Nakalkalaay Virainthiduvom
சமுதாய கட்டுகளை அறுத்திடுவோம்
Samuthaaya Kattukalai Aruththiduvom
நன்மையின் வாசல்களாய் விழித்திடுவோம்
Nanmaiyin Vaasalkalaay Viliththiduvom
---லேவியரே
---laeviyarae

இயேசுவின் காயங்களின் கனிகளே நாம்
Yesuvin Kaayangalin Kanikalae Naam
களிகூர்ந்து மகிழ்ந்து ஆடிப்பாடுவோம்
Kalikoornthu Makilnthu Aatippaaduvom
அப்போஸ்தல ஊழியத்தில் ஆர்ப்பரிப்போம்
Apposthala Ooliyaththil Aarpparippom
ஆசீர்வாத மழைக்கு மேகங்களாவோம்
Aaseervaatha Malaikku Maekangalaavom

---லேவியரே
---laeviyarae


லேவியரே ஆசாரியரே Guitar


laeviyarae Aasaariyarae
aananthamaay Naam Kooti Vanthomae
Yesuvin Paathaththil Paravasamaay
paaratha Meetpukkaay kirupai Peruvom
ettuth Thisaikkum Yesu Pukal Parava
niththiya Suvisesham Aenthich Selluvom-2
saaththaanin Kattukalai Aruththiduvom-2
saththiya Sapai Katti Eluppiduvom
---laeviyarae

visuvaasa Veerarkalaay Elumpiduvom
velippaadu Varangalai Upayokippom
paathaalak Kattukalai Aruththiduvom
paraloka Palankalai Serththu kuvippom
--laeviyarae

nampikkai Nangaூramaay Nadanthiduvom
thaalmaiyin Roopangalaay Nintiduvom
paavaththin Kattukalai Aruththiduvom
kaariya Samarththarkalaay Nintiduvom
--laeviyarae

jepaththin Jeyangalaal Mun Selluvom
thiyaana Oottukalil Thoothu peruvom
maamisaththin Kattukalai Aruththiduvom
karuththinil Mathilkalaay Ongki Nirpom
--laeviyarae

paechchin Thootharkalaay Paranthiduvom
nadakkaiyin Nakalkalaay Virainthiduvom
samuthaaya Kattukalai Aruththiduvom
nanmaiyin Vaasalkalaay Viliththiduvom
---laeviyarae

Yesuvin Kaayangalin Kanikalae Naam
kalikoornthu Makilnthu aatippaaduvom
apposthala Ooliyaththil Aarpparippom
aaseervaatha Malaikku Maekangkalaavom

---laeviyaraeலேவியரே ஆசாரியரே for Keyboard, Guitar and Piano