உன்னைக் காக்கிறவர் உறங்கார் Chords

உன்னைக் காக்கிறவர் உறங்கார்
உன் காலைத் தள்ளாட வொட்டார்
கவலைகள் தீர்ப்பார் கண்ணீர் துடைப்பார்
கடைசி மட்டும் கைவிடாதிருப்பார் – 2

மலை போன்ற துன்பம் தினம் வந்தாலும்
ஆழிபோல் சோதனை பெருகிட்டாலும்
கோட்டையும் அரணுமாய் கர்த்தர்
இருப்பதால் நெஞ்சே நீ கலங்கிடாதே

Enakku Oththaasai Varum Parvathangalukku தமிழ் Lyrics

உன்னைக் காக்கிறவர் உறங்கார் Keyboard

உன்னைக் காக்கிறவர் உறங்கார்
Unnaik Kaakkiravar Urangaar
உன் காலைத் தள்ளாட வொட்டார்
Un Kaalaith Thallaada Vottar
கவலைகள் தீர்ப்பார் கண்ணீர் துடைப்பார்
Kavalaikal Theerppaar Kannnneer Thutaippaar
கடைசி மட்டும் கைவிடாதிருப்பார் – 2
Kataisi Mattum Kaividaathiruppaar – 2

மலை போன்ற துன்பம் தினம் வந்தாலும்
Malai Ponta Thunpam Thinam Vanthaalum
ஆழிபோல் சோதனை பெருகிட்டாலும்
Aalipol Sothanai Perukittalum
கோட்டையும் அரணுமாய் கர்த்தர்
Kottaைyum Aranumaay Karththar
இருப்பதால் நெஞ்சே நீ கலங்கிடாதே
Iruppathaal Nenjae Nee Kalangidaathae


உன்னைக் காக்கிறவர் உறங்கார் Guitar


unnaik Kaakkiravar urangaar
un Kaalaith Thallaada vottar
kavalaikal Theerppaar kannnneer Thutaippaar
kataisi Mattum Kaividaathiruppaar – 2

malai Ponta Thunpam thinam Vanthaalum
aalipol Sothanai Perukitdaalum
kottaைyum Aranumaay karththar
iruppathaal nenjae nee Kalangkidaathaeஉன்னைக் காக்கிறவர் உறங்கார் for Keyboard, Guitar and Piano