யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் Chords

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்
தை சொல்லி பாடிடுவேன்
என் கர்த்தாதி கர்த்தர்
செய்த நன்மைகள் ஆயிரம்
கரம் தட்டி பாடிடுவேன்

யேகோவா ஷாலோம்
யேகோவா ஷம்மா
யேகோவா ரூவா
யேகோவா ரவ்ப்பா

எல்ரோயிக்கு அல்லேலூயா
என்னை நீரே கண்டீரையா
ஏக்கமெல்லாம் தீர்த்தீரையா
நான் தாகத்தோடு வந்த போது
ஜீவ தண்ணீர் எனக்கு தந்து
தாகமெல்லாம் தீர்த்தீரையா





Yehovah Devanukku Aayiram Naamangal தமிழ் Lyrics

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் Keyboard

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்
Yaekovaa Thaevanukku Aayiram Naamangal
தை சொல்லி பாடிடுவேன்
Ethai Solli Paadiduvaen
என் கர்த்தாதி கர்த்தர்
En Karththaathi Karththar
செய்த நன்மைகள் ஆயிரம்
Seytha Nanmaikal Aayiram
கரம் தட்டி பாடிடுவேன்
Karam Thatti Paadiduvaen

யேகோவா ஷாலோம்
Yaekovaa Shaalom
யேகோவா ஷம்மா
Yaekovaa Shammaa
யேகோவா ரூவா
Yaekovaa Roovaa
யேகோவா ரவ்ப்பா
Yaekovaa Ravppaa

எல்ரோயிக்கு அல்லேலூயா
Elroyikku Allaelooyaa
என்னை நீரே கண்டீரையா
Ennai Neerae Kannteeraiyaa
ஏக்கமெல்லாம் தீர்த்தீரையா
Aekkamellaam Theerththeeraiyaa
நான் தாகத்தோடு வந்த போது
Naan Thaakaththodu Vantha Pothu
ஜீவ தண்ணீர் எனக்கு தந்து
Jeeva Thannnneer Enakku Thanthu
தாகமெல்லாம் தீர்த்தீரையா
Thaakamellaam Theerththeeraiyaa


யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் Guitar


Yaekovaa Thaevanukku Aayiram Naamangkal
ethai Solli Paadiduvaen
en Karththaathi Karththar
seytha Nanmaikal Aayiram
karam Thatti Paatiduvaen

yaekovaa Shaalom
yaekovaa Shammaa
yaekovaa Roovaa
yaekovaa Ravppaa

elroyikku Allaelooyaa
ennai Neerae kannteeraiyaa
aekkamellaam Theerththeeraiyaa
naan Thaakaththodu Vantha Pothu
jeeva Thannnneer Enakku Thanthu
thaakamellaam Theerththeeraiyaa



யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் for Keyboard, Guitar and Piano