ஆனந்த நாள் வருமே எந்தன்

பல்லவி 

ஆனந்த நாள் வருமே – எந்தன் 

ஆண்டவன் ஏசுவைப்பாடி மகிழ நல்ல – ஆனந்த

அனுபல்லவி 

கானச் சுருதியுடன் கனிந்த குரலிசையால் 

பாடிப் பாடித் தினம் மகிழ நல்ல – ஆனந்த

தேவ சித்தம் நிறைவேறும் – திரு 

மந்தை யாவும் ஒன்று சேரும் – ஆனந்த

மேவி நடுத்தீர்க்க மேன்மை அன்பு காட்ட 

பூவின் மக்கள் ஒன்று கூடிக் கீதம் பாடும் – ஆனந்த

Anantha Naal Varume Lyrics in English

pallavi 

aanantha naal varumae - enthan 

aanndavan aesuvaippaati makila nalla - aanantha

anupallavi 

kaanach suruthiyudan kanintha kuralisaiyaal 

paatip paatith thinam makila nalla - aanantha

thaeva siththam niraivaerum - thiru 

manthai yaavum ontu serum - aanantha

maevi naduththeerkka maenmai anpu kaatta 

poovin makkal ontu kootik geetham paadum - aanantha

PowerPoint Presentation Slides for the song Anantha Naal Varume

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்