புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள்

Buthiyulla Sthree
D min – T110 – 6/8
புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள்
புத்தியில்லாதவளோ அதை இடித்து போடுகிறாள்
தேவனை முதலில் தேடுகிறாள்
வசனத்தை தினம் நாடுகிறாள்

1. கணவன் தலையில் க்ரீடம் கீழ்ப்படிகிற
இப்படிபட்ட மனைவிதான் புருஷனுக்கு வேணும்
இவள் பிள்ளைகளுக்கோ என்றும் பாக்யவதி
கணவனுக்கு இவள் என்றும் குணசாலி ஆகிறாள்

2. நடக்கையிலே பணிவு வார்த்தையிலே கனிவு
கர்த்தரை இவள் நம்புவதால் வாழ்க்கையிலே
இவள் வாய் திறந்தால் ஞானம் விளங்க திறக்கிறாள்
சோம்பலின் அப்பத்தை புசிப்பதில்லை
உழைத்து மகிழ்கிறாள்

3. பயபக்தியிலே வளர்ப்பு குடும்ப பொறுப்பில்
வளரும் பெண்பிள்ளைகளுக்கு இவள் வாழ்க்கை நல்ல
இவள் நாணத்தினால் தன்னை
அலங்கரித்துகொள்ளுகிறாள்
அடக்கம் அன்பு அமைதியாலே வெற்றி வாழ்க்கை வாழ்கிறாள்

Buthiyulla sthree than veetai kattugiraal
Buthiyilladhavalo adhai idithu poedugiraal
Dhevanai mudhalil thaedugiraal – avar
Vasanathai dhinam naadugiraal

1. Kanavan thalayil kreedam keelpadigira madam
Ippadi patta manaivithaan purushanukku venum
Ival pillaigalukko endrum baakyavadhi aagiraal
Kanavanukku ival ival endrum gunasaali aagiraal

2. Nadakkaiyilay panivu vaarthaiyilay kanivu
Kartharai ival nambuvadhaal vaazhkaiyilay magizhvu
Ival vaai thirandhaal gnaanam vilanga thirakkiraal
Sombalin appathai pusippadhillai uzhaithu magizhgiraal

3. Bayabakthiyilay valarpu kudumba poruppil sirappu
Valarum pen pillaigalukku ival vaazhkai nalla padippu
Ival naanathinaal thannai alangarithu kollugiraal
Adakkam anbu amaidhiyaalay vetri vaazhkai vaazhgiraal

Buthiyulla Sthree – புத்தியுள்ள ஸ்திரீ Lyrics in English

Buthiyulla Sthree
D min - T110 - 6/8
puththiyulla sthiree than veettaை kattukiraal
puththiyillaathavalo athai itiththu podukiraal
thaevanai muthalil thaedukiraal
vasanaththai thinam naadukiraal

1. kanavan thalaiyil kreedam geelppatikira
ippatipatta manaivithaan purushanukku vaenum
ival pillaikalukko entum paakyavathi
kanavanukku ival entum kunasaali aakiraal

2. nadakkaiyilae pannivu vaarththaiyilae kanivu
karththarai ival nampuvathaal vaalkkaiyilae
ival vaay thiranthaal njaanam vilanga thirakkiraal
sompalin appaththai pusippathillai
ulaiththu makilkiraal

3. payapakthiyilae valarppu kudumpa poruppil
valarum pennpillaikalukku ival vaalkkai nalla
ival naanaththinaal thannai
alangariththukollukiraal
adakkam anpu amaithiyaalae vetti vaalkkai vaalkiraal

Buthiyulla sthree than veetai kattugiraal
Buthiyilladhavalo adhai idithu poedugiraal
Dhevanai mudhalil thaedugiraal - avar
Vasanathai dhinam naadugiraal

1. Kanavan thalayil kreedam keelpadigira madam
Ippadi patta manaivithaan purushanukku venum
Ival pillaigalukko endrum baakyavadhi aagiraal
Kanavanukku ival ival endrum gunasaali aagiraal

2. Nadakkaiyilay panivu vaarthaiyilay kanivu
Kartharai ival nambuvadhaal vaazhkaiyilay magizhvu
Ival vaai thirandhaal gnaanam vilanga thirakkiraal
Sombalin appathai pusippadhillai uzhaithu magizhgiraal

3. Bayabakthiyilay valarpu kudumba poruppil sirappu
Valarum pen pillaigalukku ival vaazhkai nalla padippu
Ival naanathinaal thannai alangarithu kollugiraal
Adakkam anbu amaidhiyaalay vetri vaazhkai vaazhgiraal

PowerPoint Presentation Slides for the song Buthiyulla Sthree – புத்தியுள்ள ஸ்திரீ

by clicking the fullscreen button in the Top left