எல்ஷடாய் எந்தன் துணை நீரே

எல்ஷடாய் எந்தன் துணை நீரே
என் வாழ்வின் கேடகம்
எண்ணில்லா நன்மைகள்
என் வாழ்வில் செய்தீரே
எந்தன் வாழ்வின் பெலன் நீரே

1. காலைதோறும் கிருபை பொழியும்
கிருபையே ஸ்தோத்திரம்
உந்தன் நாமம் எந்தன் இன்பம்
உமது செட்டை அடைக்கலம்

2. இம்மட்டும் என்னை காத்து நடத்தின
எபனேசரே ஸ்தோத்திரம்
எந்த நாளும் கூட இருக்கும்
இம்மானுவேலே ஸ்தோத்திரம்

3. யேகோவா ராஃபா எந்த நாளும்
எந்தன் பரிகாரி
எந்த நாளும் வெற்றி தருவீர்
யேகோவா நிசியே ஸ்தோத்திரம்

4. யேகோவாயீரே எந்தன் தேவைகள்
பார்த்துக் கொள்வீரே
எந்தன் வாழ்வின் சமாதானமே
யேகோவா ஷாலோம் ஸ்தோத்திரம்

Elshadaay Enthan Thunnai Neerae Lyrics in English

elshadaay enthan thunnai neerae
en vaalvin kaedakam
ennnnillaa nanmaikal
en vaalvil seytheerae
enthan vaalvin pelan neerae

1. kaalaithorum kirupai poliyum
kirupaiyae sthoththiram
unthan naamam enthan inpam
umathu settaை ataikkalam

2. immattum ennai kaaththu nadaththina
epanaesarae sthoththiram
entha naalum kooda irukkum
immaanuvaelae sthoththiram

3. yaekovaa raaqpaa entha naalum
enthan parikaari
entha naalum vetti tharuveer
yaekovaa nisiyae sthoththiram

4. yaekovaayeerae enthan thaevaikal
paarththuk kolveerae
enthan vaalvin samaathaanamae
yaekovaa shaalom sthoththiram

PowerPoint Presentation Slides for the song Elshadaay Enthan Thunnai Neerae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்