எங்கும் புகழ் யேசு ராசனுக்கே

எங்கும் புகழ் யேசு ராசனுக்கே
எழில் மாட்சிமை வளர் வாலிபரே!

உங்களையல்லவோ உண்மை வேதங் காக்கும் ,
உயர்வீரரெனப் பக்தர் ஓதுகிறார் — எங்கும்

1. ஆயிரத் தொருவர் ஆவிரல்லோ நீரும்
அதை அறிந்து துதி செய்குவீர் ;
தாயினும் மடங்குசதம் அன்புடைய
சாமி யேசுவிக்கிதயம் தந்திடுவீர் — எங்கும்

2. கல்வி கற்றவர்கள் கல்வி கல்லாதோர்க்குக்
கடன்பட்டவர்கள் கண்திறக்கவே ;
பல்வழி அலையும் பாதை தப்பினோரைப்
பரிந்து திருப்ப நிதம் பார்த்திடுவீர் — எங்கும்

3. தாழ்மை சற்குணமும் தயை காருண்யமும்
தழைப்பதல்லோ தகுந்த கல்வி?
பாழுந்துர்க்குணமும் பாவச் செய்கையாவும்
பறந்தோடப் பார்ப்பதுங்கள் பாரமன்றோ? — எங்கும்

4. சுத்த சுவிசேஷம் துரிதமாய்ச் செல்ல
தூதர் நீங்களே தூயன்வீரரே ;
கர்த்தரின் பாதத்தில் காலைமாலை தங்கிக்
கருணை நிறை வசனம் கற்றிடுவீர் — எங்கும்

Engum Pukal Yaesu Lyrics in English

engum pukal yaesu raasanukkae
elil maatchimai valar vaaliparae!

ungalaiyallavo unnmai vaethang kaakkum ,
uyarveerarenap pakthar othukiraar — engum

1. aayirath thoruvar aavirallo neerum
athai arinthu thuthi seykuveer ;
thaayinum madangusatham anputaiya
saami yaesuvikkithayam thanthiduveer — engum

2. kalvi kattavarkal kalvi kallaathorkkuk
kadanpattavarkal kannthirakkavae ;
palvali alaiyum paathai thappinoraip
parinthu thiruppa nitham paarththiduveer — engum

3. thaalmai sarkunamum thayai kaarunnyamum
thalaippathallo thakuntha kalvi?
paalunthurkkunamum paavach seykaiyaavum
paranthodap paarppathungal paaramanto? — engum

4. suththa suvisesham thurithamaaych sella
thoothar neengalae thooyanveerarae ;
karththarin paathaththil kaalaimaalai thangik
karunnai nirai vasanam kattiduveer — engum

PowerPoint Presentation Slides for the song Engum Pukal Yaesu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்