இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே

Itho Manithargal Mathiyil
இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே
எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே(தேவனே)

1. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட
உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே
பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே
உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே

எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும்
எங்களோடு என்றும் வாசம் செய்யும்

Itho manithargal mathiyil
Vasam seibavarae
Enggal naaduvile vasithidae
Virimbidum theivamae (devanae)

1. Umakku singhasanam ammaithida
Ummai thuthikindrom yesuvae
Parisutha alangarathudanae
Ummai tholugindrom yesuvae

Enggal mathiyil ulavidoam
Enggalodu yendrum vasam seiyum

Itho Manithargal – இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் Lyrics in English

Itho Manithargal Mathiyil
itho manitharkal maththiyil vaasam seypavarae
engal naduvilae vasiththida virumpidum theyvamae(thaevanae)

1. umakku singaasanam amaiththida
ummai thuthikkirom Yesuvae
parisuththa alangaaraththudanae
ummai tholukirom Yesuvae

engal maththiyil ulaavidum
engalodu entum vaasam seyyum

Itho manithargal mathiyil
Vasam seibavarae
Enggal naaduvile vasithidae
Virimbidum theivamae (devanae)

1. Umakku singhasanam ammaithida
Ummai thuthikindrom yesuvae
Parisutha alangarathudanae
Ummai tholugindrom yesuvae

Enggal mathiyil ulavidoam
Enggalodu yendrum vasam seiyum

PowerPoint Presentation Slides for the song Itho Manithargal – இதோ மனிதர்கள் மத்தியில்

by clicking the fullscreen button in the Top left