கைதட்டி பாடி மகிழ்ந்திருப்போம்

 

கைதட்டி பாடி மகிழ்ந்திருப்போம்
கர்த்தர் சமூகத்தில் களிகூறுவோம்

களிகூறுவோம் களிகூறுவோம்
கர்த்தர் சொன்ன வாக்குத்தத்தம் சொல்லி மகிழ்வோம்
களிகூறுவோம் களிகூறுவோம்
கவலைகள் மறந்து களிகூறுவோம்
 
1.   நினைப்பதற்கும் நான் ஜெபிப்பதற்கும்
      அதிகமாய் செய்திடுவார்
 
2.   பயப்படாதே உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன்
      எனக்கே நீ சொந்தம் என்றார்
 
3.   நன்மையும் கிருபையும் நம்மைத் தொடரும்
     ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம்
 
4.   அறிவு புகட்டுவார் பாதைகாட்டுவார்
     ஆலோசனை அவர் தருவார்
 
5.   ஆபத்துக் காலத்தில் நோக்கிக் கூப்பிட்டால்
     அவர் நம்மை விடுவிப்பாரே
 
6.   வாலாக்காமல் அவர் தலையாக்குவார்
      கீழாக்காமல் மேலாக்குவார்
 
7.   பெலப்படுத்தி நான் சகாயம் செய்வேன்
      வலக்கரம் தாங்கும் என்றார்
 
8.   உள்ளங்கையில் அவர் பொறித்து உள்ளார்
      அவர் உன்னை மறப்பதில்லை – எனவே

Kaithatti Paati Makizhnthiruppoem Lyrics in English

 

kaithatti paati makilnthiruppom
karththar samookaththil kalikooruvom

kalikooruvom kalikooruvom
karththar sonna vaakkuththaththam solli makilvom
kalikooruvom kalikooruvom
kavalaikal maranthu kalikooruvom
 
1.   ninaippatharkum naan jepippatharkum
      athikamaay seythiduvaar
 
2.   payappadaathae unnai meettuk konntaen
      enakkae nee sontham entar
 
3.   nanmaiyum kirupaiyum nammaith thodarum
     jeevanulla naatkalellaam
 
4.   arivu pukattuvaar paathaikaattuvaar
     aalosanai avar tharuvaar
 
5.   aapaththuk kaalaththil Nnokkik kooppittal
     avar nammai viduvippaarae
 
6.   vaalaakkaamal avar thalaiyaakkuvaar
      geelaakkaamal maelaakkuvaar
 
7.   pelappaduththi naan sakaayam seyvaen
      valakkaram thaangum entar
 
8.   ullangaiyil avar poriththu ullaar
      avar unnai marappathillai – enavae

PowerPoint Presentation Slides for the song Kaithatti Paati Makizhnthiruppoem

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்