கல்வாரி இரத்தம் எனக்காக சிந்தி

கல்வாரி இரத்தம் எனக்காக சிந்தி
கல்வாரி இரத்தத்தால் கழுவுகின்றீர்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா

கைகளில் ஆணிகளோ
எனக்காக அடிக்கப்பட்டீர்
எனக்காக இரத்தம் சிந்தினீர் இயேசு

முட்கிரீடம் தரித்தவராய்
சிலுவையில் அறைந்தனரே
சிலுவையில் தொங்கினாரே இயேசு

உடைந்த உள்ளத்தோடு
சிலுவையில் மரித்தீரே
எனக்காய் மரித்தீரே இயேசு

Kalvari Ratham Enakkaga Sinthi Lyrics in English

kalvaari iraththam enakkaaka sinthi

kalvaari iraththaththaal kaluvukinteer

allaelooyaa allaelooyaa

kaikalil aannikalo

enakkaaka atikkappattir

enakkaaka iraththam sinthineer Yesu

mutkireedam thariththavaraay

siluvaiyil arainthanarae

siluvaiyil thonginaarae Yesu

utaintha ullaththodu

siluvaiyil mariththeerae

enakkaay mariththeerae Yesu

PowerPoint Presentation Slides for the song Kalvari Ratham Enakkaga Sinthi

by clicking the fullscreen button in the Top left