கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே – 2

பரலோகம் திறந்திடும் நேரம்
தேவ மகிமை இறங்கிடுதே

1. கர்த்தரை துதித்து ஸ்தோத்தரித்தால்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நாம் கூடினால்
அபிஷேகத்தால் நம்மை நிறப்பிடுவார்
மகிமையினால் நம்மை மூடிடுவார்

பரலோகம் திறந்திடும் நேரம்
தேவ மகிமை இறங்கிடுதே
கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

2. அந்நியபாஷைகள் தந்திடுவார்
அக்கினி அபிஷேகம் ஊற்றிடுவார்
வரங்களினால் நம்மை நிறப்பிடுவார்
ஆயுதமாய் நம்மை மாற்றிடுவார்

பரலோகம் திறந்திடும் நேரம்
தேவ மகிமை இறங்கிடுதே
கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

Karthar Nallavar Avar Kirubai Lyrics in English

karththar nallavar avar kirupai entumullathae - 2

paralokam thiranthidum naeram
thaeva makimai irangiduthae

1. karththarai thuthiththu sthoththariththaal
parisuththa sthalaththil naam kootinaal
apishaekaththaal nammai nirappiduvaar
makimaiyinaal nammai moodiduvaar

paralokam thiranthidum naeram
thaeva makimai irangiduthae
karththar nallavar avar kirupai entumullathae

2. anniyapaashaikal thanthiduvaar
akkini apishaekam oottiduvaar
varangalinaal nammai nirappiduvaar
aayuthamaay nammai maattiduvaar

paralokam thiranthidum naeram
thaeva makimai irangiduthae
karththar nallavar avar kirupai entumullathae

PowerPoint Presentation Slides for the song Karthar Nallavar Avar Kirubai

by clicking the fullscreen button in the Top left