கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

கிருபையால், நிலை நிற்கின்றோம்
உம் கிருபையால், நிலை நிற்கின்றோம்
கிருபை – (7) — கிருபையால்

1. பெயர் சொல்லி அழைத்தது, உங்க கிருபை
பெரியவனாக்கியதும், உங்க கிருபை
கிருபை – (7) — கிருபையால்

2. நீதிமானாய் மாற்றியது, உங்க கிருபை
நித்தியத்தில் சேர்ப்பது, உங்க கிருபை
கிருபை – (7) — கிருபையால்

3. கட்டுகளை நீக்கினது, உங்க கிருபை
காயங்களை கட்டியதும், உங்க கிருபை
கிருபை – (7) — கிருபையால்

4. வல்லமையை அளித்தது, உங்க கிருபை
வரங்களை கொடுத்தது, உங்க கிருபை
கிருபை – (7) — கிருபையால்

5. கிருபையை, கொண்டாடுகிறோம்
தேவ கிருபையை, கொண்டாடுகிறோம்
கிருபை – (7) — கிருபையால்

Kirupaiyaal Nilai Nirkintom Lyrics in English

kirupaiyaal, nilai nirkintom
um kirupaiyaal, nilai nirkintom
kirupai – (7) — kirupaiyaal

1. peyar solli alaiththathu, unga kirupai
periyavanaakkiyathum, unga kirupai
kirupai – (7) — kirupaiyaal

2. neethimaanaay maattiyathu, unga kirupai
niththiyaththil serppathu, unga kirupai
kirupai – (7) — kirupaiyaal

3. kattukalai neekkinathu, unga kirupai
kaayangalai kattiyathum, unga kirupai
kirupai – (7) — kirupaiyaal

4. vallamaiyai aliththathu, unga kirupai
varangalai koduththathu, unga kirupai
kirupai – (7) — kirupaiyaal

5. kirupaiyai, konndaadukirom
thaeva kirupaiyai, konndaadukirom
kirupai – (7) — kirupaiyaal

PowerPoint Presentation Slides for the song Kirupaiyaal Nilai Nirkintom

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்