மனிதனின் ஆலோசனை வீணானது

மனிதனின் ஆலோசனை வீணானது
தேவனின் ஆலோசனை மேலானது

1. நடந்திடும் என்று மனிதன் கூறுவான்
தேவன் நிறுத்தி வைப்பார்
நிறுத்துவோம் என்று மனிதன் கூறினால்
தேவன் நடத்தி வைப்பார்

2. அறிவினால் உன் பெலத்தினால்
நடத்திட முடியாது
ஜெபத்தினால் அவர் கிருபையால்
நடக்கும் தவறாது 

3. இதைச் செய்வேன் நான் அதைச் செய்வேன்
மனதிலே எண்ணம் உனக்கு
நடந்ததும் இனி நடப்பதும்
இறைவன் மனக்கணக்கு

Manidhanin Aalosanai Veenanadhu Lyrics in English

manithanin aalosanai veennaanathu
thaevanin aalosanai maelaanathu

1. nadanthidum entu manithan kooruvaan
thaevan niruththi vaippaar
niruththuvom entu manithan koorinaal
thaevan nadaththi vaippaar

2. arivinaal un pelaththinaal
nadaththida mutiyaathu
jepaththinaal avar kirupaiyaal
nadakkum thavaraathu 

3. ithaich seyvaen naan athaich seyvaen
manathilae ennnam unakku
nadanthathum ini nadappathum
iraivan manakkanakku

PowerPoint Presentation Slides for the song Manidhanin Aalosanai Veenanadhu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்