முழங்கால் நின்று நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்

முழங்கால் நின்று நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்
கைகள் உயர்த்தி நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்

என்றென்றும் நீரே
சிங்காசனத்தில் வீற்றாளும் ராஜனே
என் உள்ளத்தினின்று ஆராதிக்கிறேன்

உம் காயங்களை நான் நோக்கி பார்க்கின்றேன்
உம் அன்பினை நினைத்து நான் துதிக்கின்றேன்

ராஜாதி ராஜனே உம் பாதம் பணிகின்றேன்
உன்னதத்திலும் நான் உம்மையே துதிக்கின்றேன்

கல்வாரி காட்சியை நான் நோக்கி பார்க்கின்றேன்
உம் பிரசன்னத்திலே நிறைந்து நான் துதிக்கின்றென்

Muzhangaal Nindru Naan Lyrics in English

mulangaal nintu naan ummai aaraathippaen
kaikal uyarththi naan ummai aaraathippaen

ententum neerae
singaasanaththil veettaாlum raajanae
en ullaththinintu aaraathikkiraen

um kaayangalai naan Nnokki paarkkinten
um anpinai ninaiththu naan thuthikkinten

raajaathi raajanae um paatham pannikinten
unnathaththilum naan ummaiyae thuthikkinten

kalvaari kaatchiyai naan Nnokki paarkkinten
um pirasannaththilae nirainthu naan thuthikkinten

PowerPoint Presentation Slides for the song Muzhangaal Nindru Naan

by clicking the fullscreen button in the Top left