நான் பயப்படும் நாளினிலே

Naan Bayapadum
நான் பயப்படும் நாளினிலே
கர்த்தரை நம்பிடுவேன்
என் கோட்டையும் அரணுமாயிருக்க
நான் அடைக்கலம் புகுந்திடுவேன்
1. உங்களில் இருப்பவர் பெரியவரே
பரிசுத்தமானவரே
அவர் காத்திடுவார் என்றும் நடத்திடுவார்
நித்திய காலமெல்லாம் நம்மையே
2. நம்மைக் காப்பவர் அயர்வதில்லை
உறங்குவதும் இல்லை
அவர் ஆலயத்தில் நான் அபயமிட்டேன்
என் கூப்பிடுதல் அவர் செவியினிலே

Naan Bayapadum – நான் பயப்படும் Lyrics in English

Naan Bayapadum
naan payappadum naalinilae
karththarai nampiduvaen
en kottaைyum aranumaayirukka
naan ataikkalam pukunthiduvaen
1. ungalil iruppavar periyavarae
parisuththamaanavarae
avar kaaththiduvaar entum nadaththiduvaar
niththiya kaalamellaam nammaiyae
2. nammaik kaappavar ayarvathillai
uranguvathum illai
avar aalayaththil naan apayamittaen
en kooppiduthal avar seviyinilae

PowerPoint Presentation Slides for the song Naan Bayapadum – நான் பயப்படும்

by clicking the fullscreen button in the Top left