நான் பிரமித்து நின்று பேரன்பின்

நான் பிரமித்து நின்று பேரன்பின்
பிரவாகத்தை நோக்கிப் பார்த்தேன்
என் உள்ளத்தில் மெடீநுச் சமாதானம்
சம்பூரணமாய்  அடைந்தேன்

மா தூய உதிரத்தால்
என் பாவம் நீங்கக் கண்டேன்
இயேசையரின் இரட்சிப்பினால்
நான் ஆறுதல் கண்டடைந்தேன்

2. முன்னாளில் இவ்வாறுதல் காண
ஓயாமல் பிரயாசப்பட்டேன்
வீண் முயற்சி நீங்கினபோதே
என் மீட்பரால் அருள் பெற்றேன்

3. தம் கரத்தை என் மீதில் வைத்து
நீ சொஸ்தமாவாய்  என்றனர்
நான் அவரின் வஸ்திரம் தொட
ஆரோக்கியம் அருளினர்

4. எந்நேரமும் புண்ணிய நாதர்
என் பக்கத்தில் விளங்குவார்
தம் முகத்தின் அருள் பிரகாசம்

என் பேரிலே வீசச் செய்வார்!

Naan Piramiththu Lyrics in English

naan piramiththu nintu paeranpin
piravaakaththai Nnokkip paarththaen
en ullaththil meteenuch samaathaanam
sampooranamaay  atainthaen

maa thooya uthiraththaal
en paavam neengak kanntaen
iyaesaiyarin iratchippinaal
naan aaruthal kanndatainthaen

2. munnaalil ivvaaruthal kaana
oyaamal pirayaasappattaen
veenn muyarsi neenginapothae
en meetparaal arul petten

3. tham karaththai en meethil vaiththu
nee sosthamaavaay  entanar
naan avarin vasthiram thoda
aarokkiyam arulinar

4. ennaeramum punnnniya naathar
en pakkaththil vilanguvaar
tham mukaththin arul pirakaasam
en paerilae veesach seyvaar!

PowerPoint Presentation Slides for the song Naan Piramiththu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்