போற்றுவோமே போற்றுவோமே

போற்றிப்பாடுங்கள்

போற்றுவோமே போற்றுவோமே
எம் தேவரீரை இவ்வேளையிலே – நன்றியுடனே

    

1. துங்கவன் இயேசுவே தூயா உமக்கே துதிகள் சாற்றிடுவேன்
மங்கா புகழும் மகிழ்ந்துபோற்றி எங்கும் துதித்திடுவேன்
கங்குல் அற எங்குமெ ஒளி மங்கிடாமலே தங்கிடவேணும்

      

2. ஆழ்ந்த சேற்றினில் அமிழ்ந்த எம்மையே அணைத்து எடுத்தோனே
ஆழிதனிலெம்பாவ மெறிந்த அன்னை உத்தமனே
அன்றும் இன்றும் என்றும் துதிப்பேன் மன்னவனையே மனதினிலே

     

3. பாவம் போக்கியே கோபம் மாற்றிய ரோகம் தொலைத்தோனே
துரோகி என்னையே சுத்திகரித்த தூய வேந்தனே
தூயாநேயா காயமாற்றிய கருணாநிதியே பரிகாரியே
           

4. பாரிலென்னையே பிரித்தெடுத்தோனே தாவிவந்தோனே
அகமதினிலே ஆவி ஈந்திட அருள் நிறைந்தவனே
தரிசனம் தந்த தேவனே பரிசுத்தமாய் பாரில் ஜீவிக்க

        

5. பூரணர் ஆகவே பூவில் வாழ்ந்திட கிருபை அளித்தோனே
புகழை விரும்பேன் மகிழ்வேன் தினமே மகிமை செலுத்திடுவேன்
கோனே தேனே கோதில்லாதோனே கானம் பாடியே துதித்திடுவேன்

Poerruvoemae Poerruvoemae Lyrics in English

pottippaadungal

pottuvomae pottuvomae
em thaevareerai ivvaelaiyilae – nantiyudanae

    

1. thungavan Yesuvae thooyaa umakkae thuthikal saattiduvaen
mangaa pukalum makilnthupotti engum thuthiththiduvaen
kangul ara engume oli mangidaamalae thangidavaenum

      

2. aalntha settinil amilntha emmaiyae annaiththu eduththonae
aalithanilempaava merintha annai uththamanae
antum intum entum thuthippaen mannavanaiyae manathinilae

     

3. paavam pokkiyae kopam maattiya rokam tholaiththonae
thuroki ennaiyae suththikariththa thooya vaenthanae
thooyaanaeyaa kaayamaattiya karunnaanithiyae parikaariyae
           

4. paarilennaiyae piriththeduththonae thaavivanthonae
akamathinilae aavi eenthida arul nirainthavanae
tharisanam thantha thaevanae parisuththamaay paaril jeevikka

        

5. pooranar aakavae poovil vaalnthida kirupai aliththonae
pukalai virumpaen makilvaen thinamae makimai seluththiduvaen
konae thaenae kothillaathonae kaanam paatiyae thuthiththiduvaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Poerruvoemae Poerruvoemae

by clicking the fullscreen button in the Top left