சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்

1. சருவ லோகாதிபா, நமஸ்காரம்
சருவ சிருஷ்டிகனே, நமஸ்காரம்
தரை, கடல், உயிர்,
வான், சகலமும் படைத்த
தயாபர பிதாவே, நமஸ்காரம்

2. திரு அவதாரா, நமஸ்காரம்
ஜெகத் திரட்சகனே, நமஸ்காரம்
தரணியில் மனுடர்
உயிர் அடைந்தோங்கத்
தருவினில் மாண்டோர் நமஸ்காரம்

3. பரிசுத்த ஆவி, நமஸ்காரம்
பரம சற்குருவே, நமஸ்காரம்
அரூபியாய் அடியார்
அகத்தினில் வசிக்கும்
அரியசித்தே சதா நமஸ்காரம்

4. முத்தொழிலோனே, நமஸ்காரம்
மூன்றிலொன்றோனே, நமஸ்காரம்
கர்த்தாதி கர்த்தா, கருணாசமுத்திரா,
நித்திய திரியேகா, நமஸ்காரம்

Saruva Logathiba Namaskaram Lyrics in English

1. saruva lokaathipaa, namaskaaram
saruva sirushtikanae, namaskaaram
tharai, kadal, uyir,
vaan, sakalamum pataiththa
thayaapara pithaavae, namaskaaram

2. thiru avathaaraa, namaskaaram
jekath thiratchakanae, namaskaaram
tharanniyil manudar
uyir atainthongath
tharuvinil maanntoor namaskaaram

3. parisuththa aavi, namaskaaram
parama sarkuruvae, namaskaaram
aroopiyaay atiyaar
akaththinil vasikkum
ariyasiththae sathaa namaskaaram

4. muththolilonae, namaskaaram
moontilontonae, namaskaaram
karththaathi karththaa, karunnaasamuththiraa,
niththiya thiriyaekaa, namaskaaram

PowerPoint Presentation Slides for the song Saruva Logathiba Namaskaram

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்